Generationsskifte

Enhver virksomhedsejer bør overveje, hvad der sker med hans virksomhed i tilfælde af død.  - Ingen ved, hvornår et generationsskifte bliver aktuelt som følge af død.


Man kan heller aldrig vide om en skilsmisse pludselig griber ind og skaber problemer i virksomhedens ejer- eller ledelsesforhold. Endelig kan man aldrig vide, hvornår en eventuelt gunstig generationsmulighed lovgivningsmæssigt bliver ændret.

Statistisk set er det et meget stort antal virksomheder, der i de kommende år skal generationsskifte. - Oftest vil generationsskiftet ske til ejere uden for familien.

Uden planlægning vil de efterladte ofte stå med et problem, som kræver en hurtig afklaring. - Det optimale generationsskifte skabes aldrig i hast. Det kræver tid og god planlægning.- Når der skal handles er udbud og efterspørgsel altid en vigtig faktor, som også i generationsskiftesammenhæng er afgørende for de rette vilkår.

Generationsskifte er et kompliceret område, der  involveret  civilretlige, selskabsretlige og ikke mindst skatteretlige spørgsmål. Der er mange muligheder for i dag at skabe en god model til generationsskifte, der sikrer virksomhedens fortsatte eksistens enten i familiens regi eller ved frasalg til anden kreds.

Som virksomhedens økonomiske rådgiver assisterer Revisam2000 ved vurderingen af, hvad der bør ske i virksomheden for at sikre et fornuftigt generationsskifte

Webbureauet Krogstrup & Hede