Selskabsdannelse/selskabsstruktur

Af skattemæssige hensyn såvel som i relation til omverdenens opfattelse af virksomheden kan selskabsstrukturen være afgørende. Mange elementer indgår i vurderingen af hvilken selskabsform, der bør vælges.

Revisam2000 råder over den fornødne viden til at rådgive på dette felt. Det gælder såvel i forbindelse med etablering som i relation om omstrukturering f.eks. med henblik på salg eller generationsskifte.

Webbureauet Krogstrup & Hede