Etableringsvejledning

Statsautoriseret revisor Ole Norup har i en årrække fungeret som etableringsrådgiver under Erhvervsfremmestyrelsen og kontaktpunkt IVÆRKSJÆLLAND.

Etableringsvejledere har en bred forretningsmæssig erfaring, erhvervet ved helhedsrådgivning af iværksættere og mindre virksomheder.

Formålet med tilbudet om etableringsrådgivning er dels at tilbyde iværksættere, der overvejer at starte egen virksomhed, hjælp til at undersøge om virksomhedens ide kan bære, dels at styrke virksomhedens overlevelsesmuligheder ved rådgivning og sparring før, under og efter virksomhedsstart.

Et af redskaberne til analysen af iværksætterens ide er forretningsplanen, som etableringsvejlederen skal udarbejde sammen med iværksætteren. Forretningsplanen er en foreløbig beskrivelse af grundlaget for virksomhedens etablering og drift, herunder drifts- og finansieringsplan.

På baggrund af forretningsplanen skal etableringsvejlederen sammen med iværksætteren foretage en vurdering af forretningskonceptet, markedsmulighederne og iværksætterens personlige kvalifikationer og dermed, om der er rimelig udsigt til, at den planlagte etablering fører til en levedygtig virksomhed.

Webbureauet Krogstrup & Hede