Bogføringsassistance

Mange - især mindre - virksomheder føler, at bogføring er én belastende opgave blandt mange, som myndigheder har pålagt. Da bogføring kræver godt kendskab til en række bestemmelser om moms, skatter og afgifter m.v. kan der for mange virksomheder derfor være god fornuft i at overdrage denne opgave til specialisten.

Vi har naturligvis erfaring, specialviden, EDB-systemer, resurser m.v. til at aflaste de virksomheder, som ikke selv ønsker at påtage sig denne opgave.

Bogføringsassistance tilpasses naturligt den enkelte virksomhed. - Nogle ønsker at deltage i et vist omfang andre finder det mest hensigtsmæssigt 100% at fralægge sig opgaven, evt. gennem indgåelse af aftale efter "Erhvervsservice-konceptet".

Gå evt. til punktet "Erhvervsservice" - [klik her]

Webbureauet Krogstrup & Hede