Revision

Revision er sammen med regnskabsudarbejdelse vort primære arbejdsområde. Vi har som følge heraf udarbejdet procedurer og arbejdsgange, som sikrer, at vores revision til enhver tid overholder de offentlige krav samt de retningslinjer, der i øvrigt er gældende for et statsautoriseret revisionsfirma.
Mange virksomheder opfatter denne ydelse som en af de store, omkostningstunge byrder som det offentlige har pålagt erhvervslivet.

Vi søger at tilrettelægge revisionen således, at arbejdet ikke alene lever op til myndighedernes krav, men også således, at vi gennem det detaljerede kendskab til virksomhedens økonomi, som opnås gennem revisionen, netop kan fungere som kvalificeret rådgiver på det økonomiske område.

Som statsautoriseret revisionsfirma er vi underlagt løbende kvalitetskontrol dels fra Revisortilsynet dels fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Det er derfor en naturlig del af vort arbejde at sikre, at kvalitetsnormer for revision overholdes.

Webbureauet Krogstrup & Hede